MVO & KEURMERK

Hollandvis biedt alleen duurzaam en gezonde producten aan. Goed beheer is een voorwaarde voor duurzame visserij, de zee heeft immers een bepaalde productiecapaciteit. We hebben diverse keurmerken en kwaliteitslabels. Daarnaast werken we samen met gecertificeerde leveranciers en zijn de machines gericht op duurzaamheid en besparing.

CSR & LABEL

Hollandvis exclusively offers sustainable and healthy products. Proper management is a condition for sustainable fishing. After all, the sea has a certain production capacity. We have various labels and quality labels. Additionally, we collaborate with certified suppliers and the machines are aimed at sustainability and saving.

 
 
marinestewardshipcouncil_logo.png
 
 

Marine Stewardship Council

Hollandvis vindt duurzaamheid van onschatbare waarde. Het MSC (Marine Stewardship Council) is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet om van de vismarkt een geheel duurzame vismarkt te maken. Het MSC-certificaat laat zien dat Hollandvis er alles aan doet om duurzaam en verantwoord te produceren.

Marine Stewardship Council

To Hollandvis, sustainability is invaluable. The MSC (Marine Stewardship Council) is an independent non-profit organization that operates worldwide to make the fish market sustainable. The MSC certificate shows that Hollandvis does everything in its power to produce in a sustainable and responsible way

 
 
friendofthesea_logo.png
 
 

Friend of the Sea

Hollandvis vertegenwoordigt Friend of the Sea gecertificeerde producten. Friend of the Sea is een non-profit Non- Gouvernementele Overheid organisatie (NGO), wiens missie het is om het mariene milieu te sparen. Vriend van de Zee is een van de belangrijkste internationale certificering projecten voor producten afkomstig van zowel visserij als aquacultuur.

Friend of the Sea

Hollandvis represents Friend of the Sea certified products. Friend of the Sea is a non-profit Non-Governmental Organization (NGO), whose mission it is to save the marine environment. Friend of the Sea is one of the most important international certification projects for products from both fishing and the aquaculture.

 
 
sitagreenlabel_logo.png
 

SITA Green Label

Hollandvis heeft het SITA Green Label wat betekent dat verwerking van afval 100% CO2 neutraal is. De CO2-uitstoot is zo laag mogelijk door preventie en hergebruik van afval. Het restant van de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten.

SITA Green Label

Hollandvis has the SITA Green Label, which means that the processing of waste is 100% CO2 neutral. The CO2 emission is as low as possible due to the prevention and reuse of waste. The remainder of the CO2 emission is compensated by investing in sustainable energy projects.

 
 
sgs_logo1.png

SGS

Hollandvis maakt gebruik van de laboratoriumdiensten van SGS. Hierdoor profiteert Hollandvis van een optimale kwaliteitsbewaking.

SGS

Hollandvis uses SGS laboratory services. Consequently, Hollandvis profits from optimal quality control.