WAT DOET HOLLANDVIS?

Hollandvis heeft een jarenlange vertrouwde relatie met diverse leveranciers. Dit zorgt voor een breed assortiment en klanten tot ver over de Nederlandse grenzen. Door het gehele traject zelf te beheren leveren we zo snel mogelijk de meest verse vis met de hoogst mogelijke kwaliteit.

 

Rungis Marché International Paris-58.jpg

Inkoop tot over de grens…

Hollandvis koopt vis in op afslagen in binnen- en buitenland. Verder wordt er zoveel mogelijk verse vis direct bij de bron ingekocht. We hebben contacten door heel Europa; Denemarken, Spanje, Frankrijk enz. Maar ook binnen de landsgrenzen halen we vis en bijna dagelijks hebben we contact met Rungis (als een van de eerste in Nederland). Elk van onze contacten heeft zijn eigen specialisme waardoor wij een breed assortiment verse vis kunnen aanbieden met hoge kwaliteit. Korte lijnen geven verse vis.

 

Verwerking…

Een intensieve samenwerking met diverse partners levert een enorme ervaring op in de verwerking van verse vis en schelp- en schaaldieren. Omdat Hollandvis dagelijks verse aanvoer heeft, bent u verzekerd van topkwaliteit. Deze kwaliteit kunnen we waarborgen omdat we het hele proces zelf beheren. Na inkoop op de Visafslag, op steenworp afstand, komen de producten vrijwel meteen na het lossen bij ons binnen om verwerkt te worden. Met diverse keurmerken (zie MVO) leveren wij producten welke duurzaam gevangen zijn.

Verzamelen en verspreiden…

De afzet van verse vis is divers en wordt voornamelijk gevormd door de horeca, viswinkels, markten en groothandel. Binnen de horeca behoren veel Japanse restaurants tot onze klantenkring door ons brede (Japanse) assortiment.

Via een online bestelsysteem plaatsen klanten eenvoudig een bestelling waarna wij de verse vis in de regio zelf bezorgen. We kunnen producten snel leveren, zelfs aan onze relaties in Londen, Parijs en Wenen. Een horizontale organisatie, meedenken met de wensen van de klant en een eigen distributie maakt ons sterk.

 

WHAT DOES HOLLANDVIS DO?

Hollandvis has built a long and trusted relationship with various suppliers. This leads to a wide assortment and customers far beyond the Dutch borders. By managing the entire process ourselves, we are able to deliver the freshest fish of the highest quality.

 

Rungis Marché International Paris-10.jpg

Purchase across the border…

Hollandvis purchases fish at auctions in both the Netherlands and abroad. Furthermore, we try to purchase fresh fish directly at the source as much as possible. We have contacts throughout the whole of Europe; Denmark, Spain, France, etc. Our fish is also bought within the Netherlands and we have daily contact with Rungis (as one of the first in the Netherlands). Each of our contacts has its own specialty, allowing us to offer a wide range of high quality fresh fish. Because of our intensive and direct contact with our suppliers, we are able to deliver fresh fish.

 

Processing…

Well-established collaborations with various partners yield enormous experience in the field of processing fresh fish and shellfish. Hollandvis daily supply of fresh fish guarantees top quality. We can safeguard this quality because we manage the entire process ourselves. After purchase on the Visafslag (fish auction), only a stone’s throw away, the products are delivered to us for processing almost immediately after unloading. With various labels (see CSR), we provide products that have been caught in a sustainable way.

Collect and distribute…

The buyers of fresh fish are varied and are especially formed by the restaurant and catering industry, fish shops, markets, and wholesale. Within the restaurant business, many Japanese restaurants belong to our circle of customers due to our wide (Japanese) assortment. 

Via an online order system, customers can simply place an order and then we deliver the fresh fish in the region ourselves. We can deliver products quickly, even to our business relations in London, Paris, and Vienna. A horizontal organization, anticipating the customer’s wishes and needs, and our own distribution are what makes us strong.